חוק שעות נוספות

מהן שעות נוספות?
 

שעות נוספות מוגדרות על פי מספר ימי העבודה השבועיים. במקומות בהם עובדים שישה ימים בשבוע- כל שעה מעל שמונה שעות תיחשב כשעה נוספת. במקומות עבודה בהם עובדים חמישה ימים בשבוע, כל שעה מעל תשע שעות תיחשב כשעה נוספת.

החוק מקדיש גם סעיף למקומות בהם מתקיימת עבודת לילה (עבודה שלפחות שעתיים ממנה מתרחשות בטווח השעות שבין 22:00-6:00)- במקרים כאלה, שעות נוספות הן מעל שבע שעות עבודה. 

 

כמה תשלום מקבלים עבור השעות הנוספות?

עבור השעתיים הראשונות- 125% מהשכר הרגיל. עבור כל שעה נוספת, על המעסיק להעניק 150% מהשכר הרגיל.
חשוב לציין כי על המעסיק להעניק את התוספת בפועל, ולא לכלול בשכר הרגיל של העובד את התשלום עבור השעות הנוספות (אלא אם כן הדבר הוסכם בהסכם קיבוצי שנחתם מול משרד התמ"ת) במידה והמעסיק אינו פועל לפי החוקים ניתן לפנות ליעוץ וייצוד ע"י עורך דין דיני עבודה
 

מהו אורכו של יום המנוחה השבועי?

כל עובד זכאי ליום מנוחה שבועי. על פי רוב, אורכו הוא 36 שעות רצופות לפחות. עובדי משמרות במקצועות שונים (תחבורה ציבורית, בתי הקולנוע, מפעלים ועוד) זכאים ליום מנוחה של 25 שעות רצופות.  

ומה לגבי שעות נוספות במהלך יום המנוחה השבועי?

ראשית כלף נציין כי בעיקרון, אסור להעסיק עובדים במהלך המנוחה השבועית, אלא אם התקבל לכך אישור מיוחד מטעם משרד התמ"ת. אז, המעסיק חייב לשלם לעובד 150% משכרו הרגיל. במידה והמועסק עבד שעות נוספות במהלך יום המנוחה השבועי, על המעסיק לשלם תוספת של 25% נוספים, מעבר לתוספת עבור העבודה במהלך יום המנוחה.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן