פנסיה חובה

ביטוח פנסיוני מקיף בכל המשק

החל מיום 1/1/08 הוחל בארץ צו הרחבה המחייב את כל המעסיקים לבטח את עובדיהם בפנסיה מקיפה. להלן עיקרי הצו:

1. הצו יחול רק על עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטב.
2. הצו לא יחול על:
2.1 מי שטרם מלאו לו 20 (לאישה 21);
2.2 על עובד שפרש לפנסיה בגיל הפרישה שלו ומקבל קצבה;
2.3 על עובד שחייבים לבטח אותו בביטוח פנסיוני אחר מכוח הסכם קיבוצי/צו הרחבה/הסכם אישי/נוהג וכו';
3. עובד שהתקבל לעבודה כשאין לו ביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני המקיף במשק מיד בתום 6 חודשים מתחילת העסקתו במקום העבודה.
4. עובד שהתקבל לעבוד כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי להיות מבוטח החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות לביטוח יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס (המוקדם מבניהם) רטרואקטיבית ליום תחילת העסקתו וללא תקופת המתנה.
5. הביטוח הפנסיוני יכלול קרן פנסיה או קופת גמל לקצבה ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות.
6. העובד ראשי לבחור את קרן הפנסיה או קופת הגמל לקצבה בה הוא מבקש להיות מבוטח ועליו להודיע על כך למעסיק, אחרת המעסיק יבטח אותו בקרן לפי בחירתו (חדשה).
7. חובת הביטוח פנסיוני היא על גובה משכרותו של העובד בהתאם לשכר הקובע שלו לפיצויי פיטורים, והתקרה היא השכר הממוצע במשק כפי שהוא מעודכן מעת לעת.
8. גם העובד וגם המעסיק יפרישו את חלקם לביטוח לזכות העובד. הסכומים שיש להפריש, משתנים מידי שנה בהתאם לטבלה הבאה:

שנהחלק המעסיק
בגמל
חלק העובד
בגמל
הפרשות המעסיק
לפיצויים
סה"כ
1.1.20080.833%0.833%0.834%2.5%
1.1.20091.66%1.66%1.68%5%
1.1.20102.5%2.5%2.5%7.5%
1.1.20113.33%3.33%3.34%10%
1.1.20124.16%4.16%4.18%12.5%

1.1.2013

1.1.2015

5%

6%

5%

5.5%

5%

6%

15%

17.5% 

9. תשלומי המעסיק לפיצויי פיטורים לפי הוראות הצו יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, ביחס לשיעורם בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים .במילים אחרות, עובד אינו זכאי גם להפרשות המעסיק ברכיב פיצויי פיטורים וגם לפיצויי פיטורים. לדוגמא: הפרשות המעסיק בשנת 2008 (0.834%) יבואו במקום 10% פיצויי פיטורים לאותה שנה (0.0834% ביחד ל- 8.33%) והפרשות המעסיק בשנת 2013 (5%) יבוא במקום 60% פיצויי פיטורים לאותה שנה.
10. ההפקדות ותשלומי המעסיק עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא ניתנות להחזרה למעסיק, למעט במקרים מיוחדים.
11. זכויות העובד לפנסיית זקנה, נכות ושאירים בקרן הפנסיה, תהיינה בהתאם לתקנות קרן הפנסיה, בה מבוטח העובד.

מידע זה הוא כללי בלבד ואינו בא במקום ייעוץ משפטי ומכאן שאין אחריות על כל החלטה ופעולה שנתקבלה בהסתמך על האמור.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן