חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951

על פי סעיף 15(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה, נקבע כי מעביד יציג במקום בולט ונראה לעין את ההיתר שניתן לו להעסיק עובדים בשעות נוספות או במנוחה השבועית.

סעיף 2 לתקנות שעות עבודה ומנוחה התשט"ו, 1955 קובע כי על המעסיק חלה חובה להציג הודעה חתומה בידו בדבר שעות העבודה בכל יום, תחילתן, סיומן, קיומן של משמרות באם קיימות, מועד תחילתן וסיומן, מנוחה שבועית ושעות ההפסקה הניתנות.

תקנות שעות עבודה ומנוחה קובעות בסעיף 1 כי חלה חובה על המעסיק להציג את תמצית חוק שעות עבודה ומנוחה במקום העבודה בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי". ואולם, ירחון זה אינו יוצא לאור זה שנים ולפיכך מומלצת הצגת הנוסח המלא של החוק  או תקציר סביר של החוק שיערך על ידי איש מקצוע. עניין זה יפה גם לחוק חופשה שנתית ולחוק עבודת נשים אליו אתייחס להלן.
 
 *האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפטי.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן