חוק שכר מינימום התשמ"ו - 1987

חוק שכר מינימום קובע כי על המעסיק להציג במקום העבודה באופן בולט לעין מודה בה יפורטו עיקרי זכויות העובד על פי חוק. נוסח ההודעה מפורט בתקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד על פי חוק) – התשס"ה-2005.
אי קיום הוראות החוק מאפשר הטלת קנס בסך של 12,900 ₪ מידית ובנוסף קנס שבועי בסך 1,300 ₪ על כל שבוע בו לא פורסמה המודעה לאחר שמפקח העבודה הודיע על כך למעביד.
 
 *האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפט
סגירת תפריט
דילוג לתוכן