חוק עבודת נשים התשי"ד - 1954

כאמור לעיל, חלה חובה על המעסיק לפרסם עותק תקציר החוק/הצעת החוק המלאה מכוח תקנה 1 לתקנות עבודת נשים.

מעביד המעסיק נשים בגיל הפוריות מחוייב לפרסם במקום בולט לעין אשר לעובדות יש גישה חופשית אליו את התקנות לעבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות) התשס"א – 2001.

מקומות עבודה אלו כוללים מוסד חינוכי או רפואי, מקום עבודה שבו מייצרים אטרטינט; מקום עבודה שבו מכינים או מייצרים את אחד החומרים המפורטים בתוספת השנייה עד החמישית לחו וכן מקום עבודה שבו קיים מקור חום העשוי להעלות את חום הגוף לטמפרטורה של מעל 38.5 מעלות צלזיוס למשך 4 שעות רצופות.
 
 *האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפטי.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן