חופשת הלידה החדשה

אורך חופשת לידה החדשה ותנאיה

מה השינוי העיקרי בחוק?
על פי התיקון החדש בחוק עבודת נשים מיום 22/3/10, עובדת בוותק של שנה במקום העבודה או אצל אותו מעסיק, זכאית לשהות בחופשת לידה במשך 26 שבועות במקום 14 שבועות כפי שהיה קודם (בתוספת זכות הארכה שהייתה בתנאים מסוימים).
בעבר – רק בוותק של מעל שנתיים מותר היה לה להאריך. היום הארכה היא בכלל אוטומטית, מראש לעובדת בוותק של 12 חודשים במקום העובדה יש למעשה 26 שבועות.

האם הזכאות לדמי לידה תוגדל?
חוק הביטוח הלאומי לא השתנה. המוסד לביטוח לאומי ימשיך לשלם לזכאיות לדמי לידה בגין 14 שבועות בלבד מתוך ה- 26 שבועות.
שכר: באופן כזה, ב- 12 השבועות האחרונים בחופשת הלידה לא תהיה העובדת זכאית לתשלום, לא מאת המוסד לביטוח לאומי ולא מאת המעסיק.

האם ניתן לקצר את חופשת הלידה?
עובדת שאינה מעוניינת לשהות בחופשת לידה ללא תשלום ומבקשת להמשיך ולהשתכר, זכאית לקצר את חופשת הלידה שלה. הקיצור יכול להתבצע רק לאחר תום 14 שבועות של חופשת הלידה.

האם על העובדת להודיע למעביד על קיצור חופשת הלידה?
הכלל הוא שהיא יוצאת ל- 26 שבועות של חופשת לידה. אם היא רוצה לקצר, עליה להודיע על קיצור חופשת הלידה שלה באופן מסודר. עובדת שהודיעה על קיצור חופשת הלידה שלה, זכאית לחזור לעבודה במועד שבחרה (כאמור לא לפני 14 שבועות). המעסיק רשאי לדחות מועד זה מטעמיו עד למקסימום של 3 שבועות בלבד.

האם ניתן להאריך את חופשת הלידה?
עובדת רשאית להאריך את חופשת הלידה שלה. תקופת ההארכה תלויה בותק במקום העבודה. ההארכה היא עד 25% מחודשי הוותק באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק (ועד 12 חודשים מקסימום). ממספר חודשים זה יש להפחית את מספר השבועות ששהתה העובדת בחופשת לידה מעבר ל- 14 שבועות הראשונים.
התקופה המוארכת היא בגדר חל"ת (חופשה ללא תשלום) והיא אינה מזכה בשכר ולא בצבירת וותק לזכויות סוציאליות.

דוגמא לחישוב הארכת חופשת לידה
עובדת העובדת שנתיים, זכאית להאריך את חופשת הלידה שלה ב- 6 חודשים (24 חוד' X 25%) שהם כ- 24 שבועות. מתקופת 24 השבועות מפחיתים 12 שבועות שהם תקופת החופשה מעבר ל 14 שבועות ראשונים של חופשת הלידה המקורית. סה"כ 12 שבועות הארכה.
בסה"כ זכאית העובדת שבדוגמא לשהות בחופשת לידה: 26 שבועות של חופשת לידה מקורית ועוד 12 שבועות של הארכת חופשת ובסה"כ זכאית ל- 38 שבועות חופשת לידה (מתוך 52 שבועות בשנה).
מתוך ה- 38 שבועות, 14 שבועות הראשונים הינם בתשלום (דמי לידה מאת המוסד לביטוח לאומי), 12 שבועות נוספים הם ללא תשלום אך הוותק של העובדת בתקופה זו נצבר לזכויות סוציאליות וצריך להפריש עבורה תשלומים לקופות אם היא משלמת על עצמה ועוד 12 שבועות הינם בגדר חל"ת.

כשהריון רודף הריון: קורה שעובדת נכנסת להריון בתקופת חופשת הלידה והמעסיק אינו מודע לכך. הוא תכנן לפטר אותה לאחר שובה על פי חוק בגלל נסיבות אובייקטיביות (העביר את כל המחלקה למיקור חוץ), אבל היא הודיעה לו במהלך השימוע שהיא בהריון.
איך זה נגמר?

המלצה למעבידים
השינוי בחוק יצר פרק זמן לא מבוטל לגבי אורך חופשת הלידה שנתון לבחירתה של העובדת. מומלץ להכין טפסים בנושא ולהקפיד שהעובדת ממלאת אותם בקשר לכוונותיה ותוכניותיה לשוב לעבודה ובאיזה מועד ואף לשוחח עמה לשלוח לה מייל/מכתב בנושא השיחה.
צריך לזכור שמכיוון שהביטוח הלאומי ממשיך לשלם רק בתקופת 14 שבועות הראשונים הרי שלא כל העובדות ינצלו את כל 26 השבועות ועל אחת כמה וכמה עוד יאריכו את חופשת הלידה, כפי שלא כל העובדות האריכו ועוד עד למקסימום את משך חופשת הלידה בעבר.

הועלה לאתר ב-18.7.2011

סגירת תפריט
דילוג לתוכן