החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983,

חוק זה קובע בסעיף 2 (א), כי המחזיק למעשה של מקום ציבורי כבעלים (ובכלל זה מקום עבודה), יקבע בו שלטים המורים על איסור העישון, ויחזיקם במצב תקין.

על השלטים להיות מוצבים בכל כניסה מכל פרוזדור, חדר או אולם, במקום העבודה, עליהם להיות עשויים מחומר קשיח, על קיר, עמוד או בתליה מן התקרה, בגובה של 1.80 מטר עד 2.20 מטרים מהרצפה, באופן יציב שאינו ניתן להסרה, הסתרה וכיו"ב;

גודל השלטים – 20×30 במקום עבודה ששטחו עד 80 מ"ר, 50×60 במקום עבודה גדול מכך; תוכן השלטים – סמל וחלק מילולי מודפסים באופן מודגש, ברור וקריא. על הסמל להיות בגודל שליש מן השלט;
 
 *האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפטי.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן