החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח - 1998

החוק קובע בסעיף 7(ב) כי מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים מחויב לקבוע בתקנון הוראות החוק בדבר הטרדה מינית, דרכי הגשת תלונות שעניינן הטרדה מינית ואת אופן הטיפול בהן. התקנון יהיה מפורסם במקום בולט לעין, ובמקומות עבודה גדולים, אף ביותר ממקום אחד או יופץ לכל עובד ועובד.

אי פרסום התקנון מהווה עבירה פלילית הגוררת קנס וכל שבוע שבו נמשכת העבירה גורר קנס נוסף.

בנוסף, מעביד שנמנע ממילוי חובותיו אלו כלפי עובדיו בעניין זה, יהיה אחראי לעוולה אזרחית של הטרדה מינית או של אפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה במקרה שעשה עובדו או ממונה מטעמו.

התקנות לחוק קובעות תקנון לדוגמא ועל המעביד לבצע בו התאמות הנובעות מהיקף פעילות מקום העבודה, מספר העובדים, שפתם, הרכב כוח האדם וכדומה.
 
 *האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפטי.
סגירת תפריט
דילוג לתוכן