דמי הבראה

התעריף המעודכן במגזר הפרטי עודכן ל 371 ₪ ליום הבראה.
עורכת דין עדי ינקלביץ' המתמחה בדיני עבודה סוקרת את השאלות העיקריות בנושא זה.

בהתאם לצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש (להלן גם: צו ההרחבה הכללי במשק), זכאי כל עובד לתשלום דמי הבראה. דמי ההבראה ישולמו בהתאם לוותק, היקף המשרה והשתייכות מגזרית.

תעריפים שונים למגזרים שונים

ישנם שלושה תעריפים שונים ליום הבראה בהתאם למגזרים השונים:

  • מגזר פרטי – 371 ₪;
  • עובדי שירות המדינה – טרם התפרסם עדכון;
  • עובדים שכפופים להסכם קיבוצי מסוים או לצו הרחבה – טרם התפרסם עדכון;

מה דין עובד חדש עד שנה ותק?

על פי צו ההרחבה הכללי במשק, עובד שלא סיים שנת עבודה ראשונה – אינו זכאי לתשלום.

מה קורה אם עובד פוטר לפני תום שנה?

שימו לב: עובד שפוטר לאלתר לאחר כ- 11 חודשי עבודה, היינו יחסי עובד ומעסיק הסתיימו לאחר כ- 11 חודשים והמעסיק פדה לו בכסף את ההודעה המוקדמת ומכאן שוותקו לא הוארך ולא הגיע ל- 12 חודשים – על פי פסק דין של בית הדין לעבודה יהיה זכאי לקצבת הבראה – אולם כל מקרה יידון לגופו (צריך להראות שהוא לא פוטר על מנת להימנע מהתשלום אלא ממניעים ענייניים). עובדים שעבדו מספר חודשים בלבד, אינם זכאים לדמי הבראה.

מתי צריך לשלם לעובדים דמי הבראה?

בהתאם לצו ההרחבה הכללי במשק, קצבת הבראה תשולם באחד מחודשי הקיץ מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה. במילים אחרות, כל מעסיק רשאי לקבוע מתי משולמת קצבת ההבראה במפעלו. ישנם מקומות עבודה שמחלקים את התשלום לשנים ומשלמים פעמיים במשך השנה (בדר"כ כתוצאה מבעיה כלכלית).

כל כמה זמן מתעדכן התעריף ליום הבראה?

בדרך כלל אחת לשנה ביום ה- 1 ביולי מעדכן שר התמ"ת את התעריף.
החל מעדכון התעריף יש לשלם לעובדים את קצבת ההבראה בהתאם לתעריף שהשתנה. מעסיק שנוהג לשלם בד"כ בחודש יוני בכל שנה, "ייהנה" אומנם מתשלום דמי הבראה בתעריף הישן, אולם בחודש יוני הבא הוא ישלם את התשלום בתעריף המעודכן.
שימו לב למקרים של החלה רטרואקטיבית: למשל, ביום 4/11/2009 פורסם ברשומות צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה, המרחיב רטרואקטיבית (החל מיום 1/7/2009), את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה במגזר הפרטי, שנחתם ביום 16/6/2009 בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ובו נקבע, כי מחיר יום הבראה יהיה 371 ₪ לכל יום הבראה.

על פי ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית, שנחתם ביום 20/6/10, הסכום לתשלום יום הבראה במגזר הפרטי עודכן ל- 371 ₪. שימו לב שהסכם הקיבוצי טרם הורחב בצו הרחבה, אם כי הדבר צפוי בקרוב מאוד ויחול כנראה רטרואקטיבית!!

מה קורה כאשר מעסיק משלם דמי הבראה בחודש נתון, אך ישנו עובד חדש שטרם מלאה לו שנת וותק – האם הוא מקבל תשלום חלקי?

לא, עובד כזה יקבל תשלום דמי הבראה רק בחודש שימלאו לו שנת וותק בעבודה. התשלום הבא של דמי ההבראה לעובד זה יכול להיות במועד התשלום שכולם מקבלים (למשל מידי חודש אוגוסט) כך שאז ישולמו לו דמי הבראה חלקיים בהתאם לוותקו עד לחודש אוגוסט – והכל רק כדי ליצור מצב שכל העובדים מקבלים באותו חודש דמי הבראה. ניתן כמובן לשלם לכל עובד בנפרד במועד סיום כל שנת עבודה ספציפי לו.

מה דינו של עובד שעובד במשרה חלקית?

עובד במשרה חלקית זכאי לדמי הבראה בשיעור שביחס למשרתו. היינו, עובד שעובד בחצי משרה יקבל בתום שנת עבודתו הראשונה, 50% מדמי ההבראה להם זכאי עובד במשרה מלאה.

כמה ימי הבראה מגיעים לעובדים במגזר הפרטי?

המגזר הפרטי
המגזר הפרטיתעריף ליום 371 ₪
ותק בשניםימי הבראה
שנה ראשונה5
3 – 2 שנים6
10 – 47
11 – 158
16 – 199
20 ומעלה10

האם חלה התיישנות לתביעה לתשלום דמי הבראה?

כן, עובד יהיה זכאי לקצבת הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד-מעביד, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים לפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את קצבת ההבראה עבור אותה תקופה בזמן עבודתו.

האם עובדת בחופשת לידה זכאית לימי הבראה?

בזמן חופשת הלידה (עפ"י חוק) צוברת העובדת וותק לעניין הבראה. ואולם בתקופה שהיא מאריכה את חופשת הלידה ללא תשלום (חל"ת) אין צבירה לצורכי וותק הבראה (גם לא לצורכי חופשה ו/או פיצויי פיטורים).

דמי הבראה במגזר הציבורי:

ביום 16/06/2009 חוקק החוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו-2010 (הוראת שעה), התשס"ט-2009. כמו כן, נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה. חוק זה והסכם קיבוצי זה קבעו תשלום חלקי של דמי ההבראה לעובדים בשירות המדינה ובדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות, המועסקים ברשות המעסיקים החתומים על ההסכם ולרבות מעסיקים שיצטרפו אליו.
בהתאם לחוק זה ולהסכם הקיבוצי, בתקופה שמתחילה בחודש יוני 2009 ועד ליום 31/12/2010, מחיר יום הבראה שלפיו מחושבים דמי הבראה, יפחת בשיעור של 50%!! דהיינו, סכום דמי ההבראה בשנת 2009 בשירות המדינה יפחת מסך של 383 ₪ ליום לסך של 191.5 ₪ ליום.
מטרתו של החוק היא להביא להשתתפות עובדי השירות הציבורי עם השלכות המשבר הכלכלי הפוקד את משק המדינה.

סגירת תפריט
דילוג לתוכן