שאלות ותשובות

לקנוס? לא בטוח. כדי לקנוס, חייב מעסיק קודם כל שתהיה לו הסכמה מפורשת לכך בהסכם העבודה, וגם אז על הקנס להיות מידתי, על העובד להיות מוזהר קודם, יש לקיים לו שימוע בנושא ועוד. לפטר? מותר בכפוף לשימוע!!. אבל אז אבל נשאלת השאלה אם ניתן לשלול ממנו פיצויי פיטורים או חלק מהם? הנושא אינו חד מימדי. המלצה: צריכים שניים לטנגו!!

בחוק פיצויי פיטורים ישנה רשימה של מקרים בהם מגיע לעובד שמתפטר פיצויי פיטורים. למשל: כשגורעים לו מהשכר, לרגל מצב בריאות לקוי, לרגל התגייסות למשטרה, בהעתקת מקום מגורים לישוב חקלאי, ועוד. המלצה: שוחחו קודם עם העובד ותלמדו על כוונותיו כך תוכלו להיערך מבעוד מועד.

הסכמה בכתב בין העובד למעסיק שהם יפעלו על פי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. אם מעסיק בוחר להוסיף את הסעיף בחוזה של העובד, המשמעות היא שעל המעסיק יהיה לשלם פיצויי פיטורים גם בהתפטרות העובד, אבל רק את מה שנצבר ברכיב הפיצויים בפוליסת ביטוח המנהלים/ קרן הפנסיה. היתרון הוא כשהעובד יפוטר, הוא גם יקבל רק את מה שנצבר בקופה בלי לעשות השלמות ל- 100% פיצויים. המלצה: זה פוטר הרבה סכסוכים ואפשר להיפרד כידידים.

אם ירצו להמשיך להעסיק אותם בחברה החדשה או הממוזגת (מדובר ביישות חדשה בכל מקרה), צריך לחתום איתם על חוזה חדש עם רציפות זכויות או פדיון זכויות והתחלה מחדש. אם לא – מדובר בסיום עבודה תוך זכאות לפיצויי פיטורים. המלצה: כל קודם להחליט למי מהעובדים מציעים לעבור לעבוד ביישות החדשה ולמי לא. לשבת עם כל עובד בנפרד ובאופן אישי.
 
השם של הרכיב כפי שבוחר מעסיק לקרוא לו בתלוש העובד אינו רלוונטי. מה שחשובה היא המהות בלבד: אם מדובר בעמלת מכירה במהותה שהעובד מקבל עבור עבודתו הרגילה מבלי שתהיה התניה מסוימת לקבלת התשלום, אז מדובר ברכיב שכר בגינו יש לשלם זכויות סוציאליות כגון פיצויי פיטורים. אבל אם מדובר בשעות נוספות אז זהו רכיב שלא בא בחישוב פיצויי פיטורים, שכן מדובר בתוספת עבור עבודה נוספות והיא משולמת רק בתנאי שהעובד אכן מבצע שעות נוספות ולכן על "שעות נוספות" העובד לא זכאי לזכויות סוציאליות. אבל שימו לב- אם "שעות נוספות" הוא רכיב המופיע בתלוש של עובד שאף פעם לא עושה שעות נוספות בפועל = רכיב פיקטיבי שבמהותו הוא שכר לכל דבר ולכן יש לשלם בגינו זכויות סוציאליות כגון פיצויי פיטורים (אם מגיע). המלצה: ישנן זכויות סוציאליות שאינן מחויבות מכוח החוק כגון קרן השתלמות. ניתן להגיע, במצבים מסוימים, להסכמות חוזיות עם העובד לפיהן השכר שבגינו מפרישים לקרן השתלמות קטן מהשכר בתלוש. ניהול מו"מ זה לא דבר רע.
 
השם של הרכיב כפי שבוחר מעסיק לקרוא לו בתלוש העובד אינו רלוונטי. מה שחשובה היא המהות בלבד: אם מדובר בעמלת מכירה במהותה שהעובד מקבל עבור עבודתו הרגילה מבלי שתהיה התניה מסוימת לקבלת התשלום, אז מדובר ברכיב שכר בגינו יש לשלם זכויות סוציאליות כגון פיצויי פיטורים. אבל אם מדובר בשעות נוספות אז זהו רכיב שלא בא בחישוב פיצויי פיטורים, שכן מדובר בתוספת עבור עבודה נוספות והיא משולמת רק בתנאי שהעובד אכן מבצע שעות נוספות ולכן על "שעות נוספות" העובד לא זכאי לזכויות סוציאליות. אבל שימו לב- אם "שעות נוספות" הוא רכיב המופיע בתלוש של עובד שאף פעם לא עושה שעות נוספות בפועל = רכיב פיקטיבי שבמהותו הוא שכר לכל דבר ולכן יש לשלם בגינו זכויות סוציאליות כגון פיצויי פיטורים (אם מגיע). המלצה: ישנן זכויות סוציאליות שאינן מחויבות מכוח החוק כגון קרן השתלמות. ניתן להגיע, במצבים מסוימים, להסכמות חוזיות עם העובד לפיהן השכר שבגינו מפרישים לקרן השתלמות קטן מהשכר בתלוש. ניהול מו"מ זה לא דבר רע.
 
ייתכן ולא לאור הזמן שחלף והסכמתו לכך (האם הוחתם בכתב?). יחד עם זאת, ברור שאם הוא לא היה מסכים אז הוא הרי היה זכאי אז לפיצויי פיטורים (אם עבד מעל שנה) – אז אפשר "להעניש" אותו ולהודיע שאין "חרטות" ולנסות להימנע מתשלום מלא או חלקי של פיצויי פיטורים, ואפשר להגיע לפתרון מקובל ושפוי. המלצה: אם יש לו קרן פיצויים/ביטוח מנהלים אז אפשר לשחרר אותם (כי אם מעסיק ימשוך את הכספים חזרה הוא ישלם על זה מס לא מבוטל) ושיהיה לו לבריאות. רק שיחתום על כתב ויתור וסילוק!!!
 
125% מהשכר עבור השעתיים הנוספות הראשונות ו- 150% מהשכר עבור כל שעה נוספת. בשבת הבסיס ה"שכר" הוא 150% מהשכר הרגיל. לדוגמא: אם שכרו של עובד הוא 30 ₪ לשעה, בשבת שכרו יהיה 45 ₪ לכל שעת עבודה רגילה. לכן עבור עבודה בשעות נוספות בשבת, הוא יקבל יותר: 56.25 ₪ לכל שעה נוספת בשעתיים הראשונות ו- 67.5 ₪ לכל שעה החל מהשעה השלישית הנוספת. המלצה: זה יקר להעסיק עובד בשבת ועוד בשעות נוספות וזה גם לא חוקי אלא בהיתר ממשרד התמ"ת.
 
עד שהיא לא מיידעת אותך – לא לעשות כלום חוץ מלקוות שתצליח. מדובר בעניין אישי ותלוי לגמרי בה. דווקא לה כדאי לספר לך שכן היא תזדקק להיעדר מהעבודה והיא גם מוגנת מפני פיטורים בתקופה מסוימת. המלצה: אם תודיע לה על כוונתך לפטר אותה (לא לשכוח לערוך שימוע!!) והיא תודיע שהיא בטיפולי פוריות – פנה לעו"ד.
 
סגירת תפריט
דילוג לתוכן