זכויות עובדים

לכל עובד שכיר בישראל ישנן זכויות אשר המעסיק חייב לעמוד בהן, ואם לא כן הוא צפוי לשלם על כך במידה והעובד יתלונן או יתבע. המשרד האחראי בישראל על אכיפת חוקי העבודה הוא משרד התעשייה והמסחר והוא עושה זאת על ידי חוקרים מטעמו. מעסיק שנמצא שאינו עומד בחוקים הללו ומפר אותם צפוי לשלם קנסות כבדים על כך, ובמקרים מסוימים אף תפתח חקירה פלילית. ישנן זכויות עובדים רבות המעוגנות בחוק ונמנה כן כמה מהן:

זכויות עובדים בחוק

זכויות העובדים בחוק מתייחסים למגוון רחב של חוקים בסיטואציות עבודה שונות שנועדו להגן על העובד בפני המעסיק, חוקים אלו מאפשרים לעובד תנאי עבודה נורמטיביים המאפשרים להתפרנס בכבוד.

נקודות המוזכרות בחוק:

  • חוזה עבודה
  • תשלום שכר
  • דמי נסיעה
  • הפסקות בזמן העבודה
  • שכר מינימום
  • מתן הודעה מוקדמת לפני פיטורים

​חוזה עבודה – תחילת עבודה במקום עבודה מסוים מחייבת את המעסיק לתת תוך 30 יום מתחילת העבודה חוזה עבודה מסודר הכולל תיאור תפקידו העיקרי של העובד, מי הממונה הישיר עליו אליו הוא יוכל לפנות, מהם ימי העבודה, מהן שעות העבודה, מהם התשלומים הסוציאליים, ומהם התנאים הנוספים שהוסכמו בין שני הצדדים.

תשלום שכר – תשלום השכר של העובד צריך להיות עד ה-9 לחודש שלאחר חודש העבודה הספציפי, והמעסיק חייב לעמוד בתנאי זה אלא אם כן סוכם אחרת בין שני הצדדים, שאם לא כן מדובר על הלנת שכר.

דמי נסיעה – לעבודה לא מגיעים בדרך כלל ברגל וגם זו היא אחת הזכויות של העובדים. מעביד חייב לשלם לעובד דמי נסיעה לעבודה ומתחילת שנת 2014 הסכום שנקבע הינו 26.40 ₪ מינימום על כל יום עבודה (תעריף מוזל של נסיעה בתחבורה הציבורית). עובד אשר מגיע לעבודה בדרך אחרת כך לדוגמא הסעה שמאורגנת על ידי המעסיק או הסעה עם המעסיק עצמו כמו גם עובד שלא מגיע ליום עבודה ספציפי, לא זכאי לקבל דמי נסיעה על אותו היום או הימים.

הפסקות בזמן העבודה – אי אפשר כמובן לעבוד רצוף וכל אדם זכאי למעט מנוחה גם במהלך יום עבודה, והחוק כמובן מכיר בזה. על כל 8 שעות עבודה מגיע לעובד 4\3 שעה הפסקה, הפסקה שבמהלכה העובד רשאי לעזוב את מקום העבודה (לקנות אוכל וכדומה), אלא אם כן הוסכם אחרת והמעסיק צריך אותו במקום העבודה גם בשעות הללו. על זמן ההפסקה הזה המעסיק לא חייב לשלם לעובד. בערבי שבת וחג הפסקה כזו מתקצרת לכדי חצי שעה על פי החוק. הפסקות קטנות למספר דקות חייבות להיות משולמות על ידי המעסיק

שכר מינימום – קרו וקורים לא מעט מקרים של ניצול עובדים על ידי תשלום נמוך, ולפיכך בדיוק יש חוק ברור הנוגע בשכר מינימום. שכר המינימום נוגע לעובד בן 18 לפחות, העובד משרה מלאה של 186 שעות, ושכר המינימום הינו 25 ₪ לשעה. העסקת עובד מוגבל יכולה להיות עם שכר מופחת משכר המינימום, אך רק במידה והמעסיק קיבל אישור מיוחד לכך.

מתן הודעה מוקדמת –  חוק מתן הודעה מוקדמת בא להסדיר את נושא מתן ההודעה המוקדמת בעת התפטרות או פיטורים. החוק מתייחס לאופן מתן ההודעה תוך התייחסות לוותק של העובד. במקרים בהם בוחרים לנתק במידי את יחסי העבודה ללא הודעה מוקדמת, המעביד מחויב לשלם לעובד פיצוי כספי עקב אי מתן ההתראה מראש. חשוב לדעת שתקופה של הודעה מוקדמת מהווה תקופת עבודה רגילה, מלבד האיסור לכפות על העובד יציאה לחופשה על חשבון ימי החופשה שנצברו. 

אם נראה לכם שמשהו מהתנאים הללו לא מתקיים במקרה שלכם, אתם יכולים לפנות לעורך דין לענייני עבודה שייעשה בדיקה מעמיקה ויסייע לכם לקבל את מה שמגיע לכם. 
סגירת תפריט
דילוג לתוכן