האם חלה על המעביד חובת פרסום זכויותיו של העובד?

האם חלה על המעביד חובת פרסום זכויותיו של העובד?

מאת עו"ד עדי ינקלביץ

מעסיקים רבים אינם מודעים לכך כי במקביל לחובתם החוקית למלא אחר זכויות עובדיהם, חוקי עבודה שונים מטילים עליהם את החובה לפרסם באופן גלוי את זכויות העובדים במקום העבודה והסיבה לכך נעוצה בהידוק האכיפה מצד גורמי הפיקוח.
להלן נפרט את חוקי העבודה העיקריים על פיהם נדרשת חובת פרסום הזכויות 

החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח – 1998
חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א-1951
חוק עבודת נשים התשי"ד – 1954
חוק שכר מינימום התשמ"ו – 1987
חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002
החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983,

 *האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפטי.
 
סגירת תפריט
דילוג לתוכן