הסיבים 49, פתח תקווה 
03-5614788  
 
   
   
   
   
 

החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח - 1998

דף הבית >> מידע מקצועי >> האם חלה על המעביד חובת פרסום זכויותיו של העובד? >> החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח - 1998
החוק קובע בסעיף 7(ב) כי מעביד המעסיק יותר מ- 25 עובדים מחויב לקבוע בתקנון הוראות החוק בדבר הטרדה מינית, דרכי הגשת תלונות שעניינן הטרדה מינית ואת אופן הטיפול בהן. התקנון יהיה מפורסם במקום בולט לעין, ובמקומות עבודה גדולים, אף ביותר ממקום אחד או יופץ לכל עובד ועובד.

אי פרסום התקנון מהווה עבירה פלילית הגוררת קנס וכל שבוע שבו נמשכת העבירה גורר קנס נוסף.

בנוסף, מעביד שנמנע ממילוי חובותיו אלו כלפי עובדיו בעניין זה, יהיה אחראי לעוולה אזרחית של הטרדה מינית או של אפליה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה במקרה שעשה עובדו או ממונה מטעמו.

התקנות לחוק קובעות תקנון לדוגמא ועל המעביד לבצע בו התאמות הנובעות מהיקף פעילות מקום העבודה, מספר העובדים, שפתם, הרכב כוח האדם וכדומה.
 
 *האמור במאמר זה אינו בא להחליף יעוץ משפטי ואינו בגדר יעוץ משפטי.

עורכת דין דיני עבודה עדי ינקלביץ'

 

התמחויות המשרד      
       
עורך דין דיני עבודה הפסקות תשלום נסיעות פיטורים בהריון
זכויות עובדים ימי מחלה דמי הבראה פיטורים לאחר חופשת  לידה
שעות נוספות שכר מינימום לשעה חוק פנסיה חובה דיני עבודה
מועד תשלום שכר מאמרים הטרדה מינית בעבודה צור קשר

בניית אתרים ג'ינט

בניית אתרים ג'ינט

מפת אתר

כל הזכויות שמורת לעו"ד עדי ינקלביץ' - עורכת דין (LL.Mׂ) דיני עבודה